Afvalbeleid Hof van Twente

Vanaf 2017 betaalt u in de Hof van Twente voor het ophalen van uw huishoudelijk restafval op basis van Diftar. Dat betekent dat iedere leging van uw restafval container u iets kost. Hoe vaker u de container aan de weg zet, hoe duurder het wordt. Ook de inwoners die gebruik maken van de ondergrondse afvalcontainers voor restafval. krijgen op die manier kosten doorberekend. We voerden deze manier van werken in, omdat het eerlijker is en om u te stimuleren beter uw afval te scheiden. Onze cijfers laten zien dat deze werkwijze geslaagd is. U bent steeds beter in het scheiden van afval en de hoeveelheid restafval wordt steeds minder. Een dikke pluim voor u!


Waarom een enquête?

Wij zien dat het goed gaat, maar ervaart u dat zelf ook zo? Daarover gaat de vragenlijst.

  • Worden uw containers vaak genoeg geleegd?
  • Hoe ervaart u de service van Twente Milieu?
  • Wat vindt u van de hoogte van de kosten?
  • Is het Milieupark vaak genoeg open?

Dat willen we graag beter weten. Daarvoor is uw medewerking belangrijk.


Doet u mee?

Klik hiernaast* op 'Start Enquête' om de vragenlijst in te vullen**
* hieronder voor smartphone gebruikers
** Invullen van de enquête is anoniem. Antwoorden die u geeft zijn niet naar uw persoon te herleiden!

Wilt u vaker uitgenodigd worden om mee te denken met de gemeente?
Registreer u dan als deelnemer. Klik daarvoor op de knop 'Account maken'. 


Wat gaan we met de resultaten doen?

Met de uitkomsten van de enquête in de hand gaan we beoordelen of we de afvalinzameling verder kunnen verbeteren.


Over Diftar

Bij de invoering van Diftar kregen de Inwoners van Hof van Twente met een eengezinswoning een:

  • Groene container voor groente- fruit- en tuinafval (gft)
  • Oranje container voor afval van verpakkingen
  • Grijze container voor restafval

Verder kregen inwoners die in een appartementen wonen, de mogelijkheid gebruik te maken van de ondergrondse restafvalcontainers. Deze containers kunnen met de milieupas geopend worden.

Aan het legen van de grijze containers voor restafval en het weggooien van afval in de ondergrondse restafval container, zijn kosten verbonden. De groene en oranje containers worden gratis geleegd.