Denkt u mee over uw wijk?

In gesprek over uw wijk/kern

Vanuit de gemeente willen we de komende jaren werken aan een aantal thema's in het kader van uw woon- en leefomgeving. Dit zijn de thema's;

  • Vitale wijken
  • Vitaal oud worden
  • Kansrijk opgroeien
  • Gezonde leefstijl en gezondheid

Jouw directe omgeving is nameljk van invloed op jouw gezondheid en vitaliteit. We vinden het daarom als gemeente erg belangrijk hoe jij je voelt in je eigen omgeving, hoe het contact is met de buren en wat je vindt van de ontmoetingsplaatsen in jouw buurt/kern. Echter kunnen we dit als gemeente natuurlijk niet alleen. Dit doen we samen met organisaties, partners en vooral ook samen met jou, als inwoners van de gemeente Hof van Twente. 

De gemeente verloot 5 waardebonnen van € 100,- onder de deelnemers aan deze vragenlijst. De vragenlijst is inmiddels gesloten. 


Hoe kon u meedoen?

Via de vragenlijst hopen wij per wijk/kern een goed beeld te krijgen van wat er binnen de verschillende thema’s leeft, waar behoefte aan is en hoe we als gemeente tegemoet kunnen komen aan bepaalde behoeften. 


Wat doen we met de resultaten?

We willen voor de zomer deze vragenlijst geanalyseerd hebben, zodat we een goed beeld hebben over wat er in de wijken en kernen speelt . In de tweede helft van dit jaar gaan we dan hierover in gesprek met onze inwoners.