Privacy en veiligheid


Geachte deelnemer aan HofvanTwente.ikpraatmee,

De gemeente Hof van Twente heeft op internet een plek gecreëerd voor: gesprek, discussie en onderzoek over allerlei onderwerpen die spelen in onze gemeente. Zodat we beter weten wat uw mening is, wat uw ideeën zijn en hoe u denkt over diverse onderwerpen. De gemeente gebruikt deze online gespreksplek naast de al bestaande vormen van overleg en gesprek met inwoners. Door het bieden van online mogelijkheden willen we meer inwoners de gelegenheid geven hun mening te geven, ideeën te delen en het gesprek aan te gaan over onderwerpen die spelen in onze gemeente.

Wij zijn ons ervan bewust dat u als deelnemer vertrouwen stelt in ons. Wij doen er dan ook alles aan dit vertrouwen niet te beschamen. Dit betekent dat wij ons houden aan de privacyrichtlijnen die voortkomen uit de AVG en de Wet bescherming persoonsgegevens en we passen de daarop gebaseerde Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek toe. Belangrijk thema daarbij is de omgang met en het gebruik van persoonlijke gegevens.

De omgang met persoonlijke gegevens
Om op dit platform deel te kunnen nemen aan een onderzoek, gesprek of discussie is het nodig dat u inlogt via uw persoonlijke account. Dit persoonlijke account is verbonden aan enkele persoonlijke gegevens. Op vrijwillige basis kunt u uw accountgegevens verder uitbreiden met meer informatie. Bijvoorbeeld over uw gezinssamenstelling, leeftijd, beroep, opleiding, interesses. Wanneer u daarbij ook uw interesses kenbaar maakt, zult u uitgenodigd worden voor onderzoek en gesprek over relevante onderwerpen. De gemeente Hof van Twente heeft deze online gespreksplek in samenwerking met SIR Communicatiemanagement ontwikkeld. Alleen geautoriseerde medewerkers van de gemeente Hof van Twente en van SIR hebben toegang tot de gegevens die u ons verstrekt. Deze medewerkers zijn daarbij verplicht de privacy van uw gegevens te respecteren.

Gebruik van uw gegevens bij onderzoek
Uw antwoorden en bijdragen kunnen in anonieme vorm verbonden worden aan de uitkomsten van een onderzoek. Om zo de resultaten te kunnen duiden. We zoeken daarbij altijd een vertaling van individuele resultaten naar een grotere groep. Dit betekent dat we nooit werken met identificeerbare individuele resultaten.

Gebruik van uw gegevens bij online gesprekken
Het platform bevat de mogelijkheid tot het voeren van een online gesprek in de vorm van een online debat, of in de vorm van een forumgesprek. Deze online gesprekken vinden plaats in een beschermde omgeving. Alleen geregistreerde deelnemers hebben toegang tot deze omgeving. U bent in deze omgeving herkenbaar door weergave van uw naam en door middel van een profielfoto. Het toevoegen van een profielfoto is overigens geen verplichting.

Beschikbaarheid voor derden
De gemeente Hof van Twente heeft alleen de mogelijkheid onderzoeksgegevens in anonieme vorm ter beschikking te stellen aan derden voor uitvoering van onderzoek en analyse.

Veiligheid van de gegevens
We leggen de gegevens vast in een database. Voor communicatie met deze database wordt gebruik gemaakt van beveiligde SSL encriptie. De database wordt daarbij gehost in een Nederlands datacentrum als bedrijfskritische applicatie. Dit betekent dat de hoogste normen voor beveiliging van toepassing zijn. We hebben daarmee de kans op datalekken tot het minimum beperkt. Uitsluiting hiervan is echter niet mogelijk. We houden ons in geval van een datalek aan de Meldplicht Datalekken die onderdeel is van de AVG en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Cookies
We maken gebruik van een 'cookie'. Dit zijn pakketjes informatie die uw internetbrowser, of andere applicatie ontvangt en daarna opslaat. Een cookie brengt geen schade toe aan uw computer. Deze cookies gebruiken wij om uw deelname gebruiksvriendelijker te maken. Zo zorgen cookies ervoor dat uw password onthouden wordt. U kunt onze cookies altijd weigeren of verwijderen. Dit kan via de instellingen van uw browser. U kunt uw browser ook zo instellen dat er geen cookies geplaatst worden.

Inzien van persoonlijke gegevens
Wij bieden deelnemers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die via Hofvantwente.ikpraatmee verworven is. Neem daarvoor contact op met de gemeente Hof van Twente via het contactformulier op deze website.

Aanpassen en uitschrijven
U heeft ieder moment de mogelijkheid uw gegevens aan te passen, of u uit te schrijven als deelnemer. Dit kunt u doen via uw eigen account pagina. Wilt u daarbij dat alle gegevens die zijn opgeslagen in de database compleet verwijderd worden, neem dan contact op met de gemeente Hof van Twente via het contactformulier op deze website.

Veranderingen & vragen
Wanneer de landelijke of Europese richtlijnen op gebied van veiligheid & privacy wijzigen, passen wij onze eigen richtlijnen aan, indien de wijziging dit nodig maakt. U wordt daarover als deelnemer actief geïnformeerd via de periodieke nieuwsbrieven. Als u vragen heeft over onze richtlijnen op gebied van veiligheid & privacy, kunt u contact met ons opnemen.  


< Terug naar de aanmeldpagina